Vragen? 023-5277400 | Gratis verzending boven de € 75,-

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEBSHOP VAN
DROGISTERIJ & SCHOONHEIDSSALON DROGISTERIJ LA VIE
Bloemendaalseweg 301 / 2051 GG Overveen / Tel: 023-5277400 / E-mail: info@drogisterijlavie.nl / KvK 63366495

1. Productinformatie en Prijzen
Al onze prijzen zijn in Euro’s en inclusief btw. Getoonde productinformatie en prijzen zijn voorbehouden, doch hanteren wij de op dat moment geldende specificaties van het product.
Actieprijzen vermeld in de Webshop zijn uitsluitend geldig in de Webshop. In de Winkel kunnen andere actieprijzen gelden.

2. Bevestiging
Na het doorgeven van uw bestelling ontvangt u een e-mail ter bevestiging van uw opdracht. Hierin wordt weergegeven wat u besteld heeft. Mocht u geen bevestiging e-mail ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Drogisterij La Vie (zie bovenstaande contactgegevens). Bestelt u meer dan € 100,00, dan kan het zijn dat een medewerker van Drogisterij La Vie u eerst via de telefoon om een bevestiging vraagt.

3. Levertijden en voorraad
Na ontvangst van het verschuldigde bedrag wordt de bestelling binnen 1 tot 3 werkdagen verzonden met TNT-Post. Mocht een product niet binnen een week leverbaar zijn, dan nemen wij contact met u op voor een andere leverdatum of wij restitueren direct het betreffende bedrag op uw rekening.

4. Verzending
Alle aankopen worden met uiterste zorg verpakt en in degelijke verpakking verzonden.

Verzending in Nederland:
bestellingen vanaf €75,00 zijn vrij van verzendkosten. Voor bestellingen tot en met € 75,00 brengen wij € 6,95 in rekening.

Verzending buiten Nederland:
hier gelden de tarieven van TNT-Post van het lopend kalenderjaar.

5. Leveringen buiten Europese Unie
De mogelijkheid tot levering buiten de EU zijn afhankelijk van het bestelbedrag en verzending vindt pas plaats na telefonische bevestiging en ontvangst van het verschuldigde bedrag. In de regel zal dan binnen 5 á 10 werkdagen het bestelde product bij u worden aangeboden.

6. Artikel Retourneren en Recht van ontbinding
6.1 De Koper dient de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Zijn de goederen onverhoopt niet in orde dan vragen wij u contact op te nemen om af te stemmen wat er moet gebeuren.
6.2 Voor overeenkomsten met een Koper, die via de webshop tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de Koper de mogelijkheid heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering van het betreffende product. Dit herroepingsrecht geldt uitdrukkelijk niet voor kruiden, specerijen en voor producten die naar hun aard niet geschikt zijn om te kunnen worden teruggezonden, waaronder begrepen producten die snel kunnen bederven of verouderen en hygiëne-producten. Indien de producten een verzegeling bevatten, dan geldt dat bij het verbreken van de verzegeling het herroepingsrecht komt te vervallen.
6.3 Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Met andere woorden, iets verder dan in de winkel zou mogen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Drogisterij La Vie retourneren.
6.4 Bij het gebruikmaken van het herroepingsrecht komen de kosten voor terugzending voor rekening van de Koper.
6.5 Indien de Koper van het herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt, dan draagt Drogisterij La Vie zorg voor terugbetaling van het door Koper betaalde binnen veertien (14) kalenderdagen na het inroepen van de bedenktijd. Drogisterij La Vie behoudt zich het recht voor deze terugbetaling op te schorten tot de betreffende producten, waarop de herroeping van de Koper betrekking hebben, in goede orde retour ontvangen zijn door Drogisterij La Vie.
6.6 Het herroepingsrecht vervalt indien het afgeleverde zich niet meer in dezelfde staat bevindt als waarin het werd afgeleverd.

7. Betaling
7.1 Bestellingen die via de webshop geplaatst worden binnen Nederland, worden direct betaald via iDeal.

8. Risico
Aansprakelijkheid voor de door Drogisterij La Vie gegeven adviezen: door Drogisterij La Vie gegeven gezondheidsadviezen en/of productadviezen zijn uitsluitend bedoeld ter educatie, vervangen niet het advies en/of voorschrift van een arts en er kunnen nooit rechten aan worden ontleend ten aanzien van de effectiviteit van aangekochte middelen. Drogisterij La Vie is niet verantwoordelijk voor ongewenste bijwerkingen of interacties met geneesmiddelen; dit is de verantwoordelijkheid van de klant en de voorschrijvend arts. Wel doet Drogisterij La Vie altijd erg haar best om mogelijke interacties tussen (geadviseerde) zelfzorgmiddelen en geneesmiddelen zoveel mogelijk te controleren en te vermijden. Adviezen zijn gratis.

9. Privacy
De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in ons klantenbestand. In dit bestand worden gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt uitsluitend gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en voor het versturen van onze periodieke nieuwsbrief. Indien u geen prijs stelt op reclame van Drogisterij La Vie dan kunt u dit aan ons doorgeven via ons e-mailadres : info@drogisterijlavie.nl
Of via de post:
Drogisterij & Schoonheidssalon La Vie
Bloemendaalseweg 301
2051 GG Overveen.